Cevia Solutions er en prosjekt- og systemleverandør for tørr og våt massehåndtering.

Utvalgte prosjekter

Tjenester

Prosjektering og prosjektledelse.

Fra idè til operasjon

Multidisiplinære ingeniørtjenester
Prosjektledelse
Dokumentasjon
Produkt Design
Produktutvikling
Maskindesign og Maskinbygging
Control Systems
Prosessystemer
Konsulenttjenester
Installasjon
Survey
Igangkjøring
Kontakt

Erling Ekrene

Salg og Daglig Leder

 

telefon: +47 40 17 55 33