Cevia Solutions er en prosjekt- og systemleverandør for tørr og våt massehåndtering.

Utvalgte prosjekter

Tjenester

Prosjektering og prosjektledelse.

Fra idè til operasjon

Multidisiplinære ingeniørtjenester
Prosjektledelse
Dokumentasjon
Produkt Design
Produktutvikling
Maskindesign og Maskinbygging
Control Systems
Prosessystemer
Konsulenttjenester
Installasjon
Survey
Igangkjøring
Kontakt
Erling_Ekrene

Erling Ekrene

 

Teknisk Salg og Daglig Leder

telefon: +47 90 83 59 90

Ivar_Hølaas

Ivar Hølaas

 

Prosjekt og Teknisk

telefon: +47 90 12 21 73

ivar.holaas@ceviasolutions.com