Scanners

Vi utfører og formidler alle typer 3D scanninger av bygg, fabrikker, maskiner etc.

3D scanning er en effektiv metode for å utføre befaringer, kontroller, oppmålinger etc.