Avvanning

Vi tilbyr ulike avvanningssystemer og tørkeløsninger med fokus på lavt energiforbruk bærekraftighet.

  • Skruepresser
  • Transportsystemer
  • Tørker, etc.

Partnere og leverandører i henhold til prosjekt.

Ny kontrakt
Ny kontrakt signert for levering av kalkmelkanlegg til fiskeoppdrett.
Read more
Lime Mixing System delivered and installed in Norway
Kalkmiksesystem levert og installert
Sammen med Franzefoss Minerals har vi levert et komplett system for kalkmiksing.
Read more