Cooling&Heating

Vi leverer varme- og kjølesystemer for ulike industrielle applikasjoner med tilhørende systemer.
Noen produkter krever varme- eller kjøleløsninger der et energieffektivt system kan være en løsning.

  • Varmepumper
  • Rørsystemer
  • Varmevekslere
  • Kjøleskruer
  • Varmeskruer
  • Steamskruer