Skruepresse

Vi tilbyr ulike skruepresser med lavt energiforbruk.

Skruepresser er en enkel og effektiv metode for å avvanne et produkt.

  • Fiskeslam
  • Industrielt slam
  • Kommunalt slam
  • Slakteavfall
  • Kokeavfall
  • Slamoppsamlinger
  • etc.

Partnere og leverandører i henhold til prosjekt.

Tilleggsinformasjon og effektkalkulator finnes her https://avvanning.no/