Big Bag Emptying Unit with Filter

Cevia Solutions leverer ulike typer storsekktømmere for støvfri tømming.

Bygget for ulike typer kjemikalier, hvor sekker trygt kan åpnes med innvendig kniv, eller ved manuell åpning.

Enheter både for engangssekker eller gjenbrukssekker.

  • Støvfri tømming
  • Med eller uten filterenheter
  • Standard enheter 1,5 m³, andre volum på forespørsel
  • Doseringsskrue eller andre doseringsenheter
  • Andre typer på forespørsel.