AvvanningFiskeslam
Avvanningssystem for fiskeslam satt i drift

Nytt avvanningssystem for fiskeslam er installert og satt i drift på Vestlandet.

 • Høyt tørrstoffinnhold fra første stund.
 • Reduserte transportkostnader.
 • Redusert utslipp til sjø.
 • Redusert volum.
 • Renere vann.

 

 

Effektiv installasjon og satt i drift på 3 dager.

 • Skruepresse.
 • Tørrstoffmåler.
 • Pumper.
 • Tanker.
 • Polymertilsetting.
 • Transsportskruer.
 • Kontrollsystem.

Vågen