Sedimenteringstank

Vi beregner og leverer Settlingstanker for oppdrett og andre industrier.

Sedimenteringstank er en enkel og effektiv måte å rense vann.
Formålet med en sedimenteringstank eller settlingstank er å fjerne faste partikler og sedimenter fra vannet ved hjelp av gravitasjonskraften. Dette er en kritisk trinn i vannrensingsprosessen, da det bidrar til å forbedre vannkvaliteten ved å redusere partikkelkonsentrasjonen og fjerne partikler som kan inneholde forurensninger, som for eksempel organisk materiale, sand, og slam.

  • Flere ulike størrelser og kapasiteter
  • Flere rensegrader basert på kundens ønske om utslipp
  • Kapasitetsberegninger for hvert anlegg
  • Knyttes opp med eventuelle pumper, TS målinger og kontrollsystemer.

Last ned flyer: Slam til Ressurs

Partnere og leverandører i henhold til prosjekt.